บ้านในฝันเป็นสิ่งที่ทุกคนหวังเอาไว้ แต่การที่จะสามารถสร้างบ้านในแบบที่ตัวเองต้องการนั้น จำเป็นต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์ ทีมงานก่อสร้างที่ชำนาญการ  อีกทั้งยังต้องบริการจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ดังนั้นหากท่านหา ช่างรับสร้างบ้าน หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ที่ดีที่ช่วยบริหารการจัดการในการสร้างบ้านของคุณได้ การสร้างบ้านในฝันให้พอดีกับงบประมาณที่ฝันใฝ่ ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไม่ได้

บริษัท เกื้อกูลก่อสร้าง จำกัด บริษัทรับสร้างบ้านชลบุรี, รับสร้างบ้านบางแสน, รับสร้างบ้านศรีราชา, รับสร้างบ้านพัทยา ทุกขั้นตอนในการก่อสร้างบ้าน เราทำเหมือนดั่งบ้านของเรา เงินทุกบาทที่ท่านต้องจ่าย ต้องได้ของ ได้บริการ และได้บ้านที่มีคุณภาพ เพราะบ้านในฝัน ใครๆ ก็อยากได้ เราอยากมีส่วนช่วยให้ การสร้างบ้านในฝัน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อ บทความรับสร้างบ้านนี้ สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานรับสร้างบ้าน งานรับเหมาก่อสร้างบ้าน เพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหารับเหมาสร้างบ้าน ช่างรับสร้างบ้าน จะได้ความรู้ในการสร้างบ้าน และสามารถนำไปปรับใช้กับการสร้างบ้านในฝันของตัวเองได้อย่างเหมาะสม เพราะการปลูกบ้านสร้างบ้านทุกที่นั้น ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เจ้าของบ้านจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านในบางจุด เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิลำเนาและสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัย 

การสร้างบ้านให้ได้ตรงใจตามแบบบ้านในฝันนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากเจ้าของบ้าน ศึกษาข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม 

1) แบบบ้านในฝัน

ปัจจุบันมีเว็บที่รวบรวมข้อมูลแบบบ้านสวยๆ ไว้อย่างมากมาย ลองหาไอเดียแบบบ้านที่เห็นแล้วสวยถูกใจ แบบห้องนอนที่ชอบ เก็บสะสมไว้ แล้วมาคัดหาแบบ หาไอเดียแบบบ้านที่ชอบ ที่เหมาะสม ตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการ อยากได้บ้านกี่ชั้น กี่ห้องนอน ก็จัดเลยตามชอบ ควรเน้นถึงการใช้งานเป็นหลัก ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

2) ตั้งงบสร้างบ้าน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างบ้าน คือ งบประมาณ ตั้งงบประมาณคร่าวๆ ที่จะใช้งานการสร้างบ้าน รวมทั้งการตกแต่งทั้งหมด 

3) แบบบ้าน 

เมื่อมีภาพบ้านที่ต้องการ หาสถาปนิกเขียนแบบบ้าน ออกแบบบ้าน บอกสิ่งที่เราอยากได้ให้ครบและชัดเจน เพื่อให้ช่างเขียนแบบออกมาได้ตรงตามแบบที่คุณต้องการ วัสดุที่ต้องการ งบที่ต้องการ ในส่วนการออกแบบบ้านหรือเขียนแบบบ้านนั้น ขั้นตอนนี้หากต้องการให้สถาปนิกทำราคากลางสำหรับคำนวณประเมินราคางบประมาณคร่าวๆ ควรตกลงกับทางสถานปนิกก่อนเริ่มออกแบบ  หากได้ช่างเขียนแบบที่มีความรับผิดชอบในงาน และให้คำแนะนำที่ดี งานเขียนแบบบ้าน ออกแบบบ้านที่ดี ช่วยควบคุมงบประมาณได้เป็นอย่างดี ทำให้งานจบและงบไม่บาน 

4) ขออนุญาติปลูกสร้างบ้าน 

หลังจากที่ได้แบบบ้านที่ตรงตามใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขออนุญาตจากทางเทศบาลในพื้นที่ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.1), แบบแปลนแผนผัง จำนวน 5 ชุด, หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบสถาปนิก พร้อมสำเนาใบอนุญาต, สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้างบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่จะสร้าง เป็นต้น

5) บริษัทรับสร้างบ้าน ช่างรับเหมาก่อสร้าง

หาบริษัทรับสร้างบ้าน ช่างรับเหมาก่อสร้าง ประเมินราคา เปรียบเทียบราคาในการก่อสร้าง ราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง คุณภาพงานที่จะได้รับ ถ้าเน้นจ่ายถูกกว่า แต่ต้องคอยคุมงาน ต้องมานั่งกังวลงานจะดีหรือไม่ดี แต่บางครั้งราคาถูกและงานดีอาจมีอยู่จริง หรือจ่ายแพงกว่าแต่คุณภาพดีครบจบงานไว เลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความน่าเชื่อถือ ที่สามารถประเมินระยะเวลาในการก่อสร้างได้ มีสัญญาชัดเจน เลือกบริษัทที่พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ไม่หมกเม็ด จริงใจ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้งานรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้บ้านในฝันที่กำลังจะเป็นจริง

6) งานรับสร้างบ้านตามแบบ

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างคร่าวๆ มีลำดับขั้นตอนการก่อสร้างดังนี้ ในขั้นตอนนี้ หากบริษัทรับสร้างบ้านมีความใส่ใจในการดูแล จะมีทีมงานคอยควบคุมดูแลในทุกขั้นตอน และรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างให้ทราบ  

7) ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับมอบบ้าน

เมื่อช่างก่อสร้างบ้านเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบบ้านให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนรับส่งมอบ หากท่านมีความกังวลว่าจะตรวจสอบได้ไม่ละเอียด ปัจจุบันมีบริษัทที่รับตรวจงานก่อสร้างว่าได้ตามที่แบบที่ตกลงกันไว้หรือไม่  

โดยปกติหาคุณจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน ดูแลการสร้างบ้าน ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบบ้าน เขียบแบบบ้าน ก่อสร้างบ้าน ในแต่ละขั้นตอนการสร้างบ้านจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบให้จึงมักไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่กรณีที่ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างแยกกัน คนละบริษัทกัน มักจะมีปัญหาในการสร้างไม่ได้มาตรฐานตรงตามที่ออกแบบ จึงควรสร้างบริษัทตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครี้ง 

จากที่กล่าวมาข้างต้นในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอีกมากมายที่ควรศึกษาเพิ่มเติม บทความนี้กล่าวเพียงคร่าวๆ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอน ว่า กว่าจะมาเป็นบ้านในฝัน ต้องผ่านอะไรบ้าง

หากต้องการปรึกษา หรือขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการสร้างบ้าน ทางบริษัท เกื้อกูล ก่อสร้าง ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รับสร้างบ้านชลบุรี รับสร้างบ้านบางแสน รับสร้างบ้านศรีราชา รับสร้างบ้านพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียง 

บริษัท เกื้อกูลก่อสร้าง จำกัด บริษัทรับสร้างบ้านชลบุรี, รับสร้างบ้านบางแสน, รับสร้างบ้านศรีราชา, รับสร้างบ้านพัทยา ทุกขั้นตอนในการก่อสร้างบ้าน เราทำเหมือนดั่งบ้านของเรา เงินทุกบาทที่ท่านต้องจ่าย ต้องได้ของ ได้บริการ และได้บ้านที่มีคุณภาพ