ผลงาน: รับสร้างบ้านชลบุรี
ประเภทงาน: งานก่อสร้าง
สถานะ: ระหว่างดำเนินการ
โปรเจค: ห้องแถวและห้องพักคนงาน
สถานที่ก่อสร้าง: ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี