ผลงาน: รับสร้างบ้านชลบุรี
ประเภทงาน: ออกแบบ, งานก่อสร้าง
สถานะ: เสร็จสิ้น
โปรเจค: บ้านคุณทิวา
สถานที่ก่อสร้าง: ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

งานก่อสร้าง : บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี