ผลงาน: รับสร้างบ้านชลบุรี
ประเภทงาน: ออกแบบ, งานก่อสร้าง
สถานะ: เสร็จสิ้น
โปรเจค: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง: ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

บ้านคุณพิชิต ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี