ผลงาน: รับสร้างบ้านชลบุรี
ประเภทงาน: ออกแบบ, งานก่อสร้าง
สถานะ: เสร็จสิ้น
โปรเจค: บ้านคุณลภัสรดา/นพรัตน์
สถานที่ก่อสร้าง: ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี

งานก่อสร้าง : บ้านคุณลภัสรดา/นพรัตน์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี