ผลงาน: รับสร้างบ้านชลบุรี
ประเภทงาน: ออกแบบ, งานก่อสร้าง
สถานะ: เสร็จสิ้น
โปรเจค: บ้านคุณณัฏฐนันท์
สถานที่ก่อสร้าง: ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
อัพเดทความคืบหน้า:
 • งานออกแบบ 100%
 • งานโครงสร้าง 100%
 • งานก่อสร้าง : บ้านคุณณัฏฐนันท์ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

  รับสร้างบ้านชลบุรี บ้าน 2 ชั้น
  รับสร้างบ้านชลบุรี บ้าน 2 ชั้น
  รับสร้างบ้านชลบุรี บ้าน 2 ชั้น
  รับสร้างบ้านชลบุรี บ้าน 2 ชั้น
  รับสร้างบ้านชลบุรี บ้าน 2 ชั้น
  รับสร้างบ้านชลบุรี บ้าน 2 ชั้น